Hotararile Autoritatii Deliberative

Aici puteti accesa informatiile necesare privind Hotararile Autoritatii Deliberative

2024 

HCL 9 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2024
HCL 22 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli an 2024

2023
HCL 1 Privind mandatarea dl. Stanciu Gheorghe ca reprezentant al UAT Teisani pentru semnarea Contract colectare deseuri
HCL 2 Privind stabilirea izvoarelor publice ce vor fi monitorizate pe parcursul an 2023
HCL 3 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2023
HCL 4 Privind aprobarea raportului asupra activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap semestrul II an 2022
HCL 5 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local an 2023
HCL 6 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant Comuna Teisani an 2023
HCL 7 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuiri contractelor de achizitie publica
HCL 8 Privind aprobarea protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Teisani pentru Proiect Hub de servicii MMSS-SII MMSS
HCL 9 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2023
HCL 10 Privind aprobarea aderarii Comunei Teisani la GAL Valea Teleajanului
HCL 11 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2023
HCL 12 Privind acordarea finantarii din bugetul local a ACS Victoria Olteni an 2023
HCL 13 Privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice an 2023
Proces Verbal sedinta 27.02.2023
HCL 14 Privind modificarea HCL 7 din 27.02.2023
HCL 15 Privind instituirea Programului multianual de casare autovehicule uzate
HCL 16 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice proiect Crestere eficienta energetica Camin Cultural
HCL 17 Privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice
HCL 18 Privind aprobarea participarii Comunei Teisani in Parteneriatul LEADER GAL Plaiuri Prahovene
HCL 19 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2024
HCL 20 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere
HCL 21 Privind aprobarea regulamentului cu masuri de ordine publica si curatenie din Comuna Teisani
HCL 22 Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Teisani
HCL 23 Privind modificarea HCL 34 din 29.07.2021
Proces Verbal sedinta 29.05.2023
HCL 24 Privind acordarea unui mandat Dl. Stanciu Gheorghe ca reprezentant al Comunei Teisani in ADI Management Deseuri
HCL 25 Privind aprobarea faza DALI a proiectului de investitii Crestere eficienta energetica Camin Cultural
HCL 26 Privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii sociali semestrul I
HCL 27 Privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate la nivelul Comunei Teisani
HCL 28 Privind acordarea unui premiu pentru rezultatele excelente la examenul de bacalaureat
HCL 29 Privind incheierea unui acord cu Hidro Prahova in vederea sprijinirii conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de apa si canalizare existente
HCL 30 Privind acordarea unui ajutor de urgenta DL. Oprica Adrian
Proces Verbal sedinta 05.07.2023
HCL 31 Privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice an 2023
HCL 32 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli an 2023
Proces Verbal sedinta 24.07.2023
HCL 33 Privind repartizarea sprijinului financiar cultelor religioase an 2023
HCL 34 Privind aprobarea regulamentului local de implicare a apublicului in elaborarea si revizuirea documentatiilor de Urbanism
HCL 35 Privind desemnarea reprezentantului CL in Consiliul de Administratie Scoala Dumitru Brezeanu
Proces Verbal sedinta 17.08.2023
HCL 36 Privind aprobarea regulamentului de participare PF la Programul Rabla prin AFM
Proces Verbal sedinta 25.09.2023
HCL 37 Privind atestarea la domeniul public a unui imobil situat in intravilan Comuna Teisani
HCL 38 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice proiect Crestere eficienta energetica Camin Cultural
Proces Verbal sedinta 11.11.2023
HCL 39 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul Primariei Teisani
HCL 40 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul Primariei Teisani incepand cu 01.01.2024
HCL 41 Privind participarea UAT Teisani la Programul de Dezvoltare Resurse Energetice Sustenabile
Proces Verbal sedinta 06.11.2023
HCL 42 Privind aprobarea depunerii proiectului I.D R.E.S.1
HCL 43 Privind stabilirea stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2024
HCL 44 Privind acordarea unuor ajutoare de urgenta
Proces Verbal sedinta 05.12.2023
HCL 45 Privind acordarea unui ajutor de urgenta
Proces Verbal sedinta 18.12.2023

2022
HCL 1 Privind aprobarea Raportului de activitate asistenti personali semestrul II an 2021
HCL 2 Privind aprobarea implementarii procesului de bugetare participativa an 2022
HCL 3 Privind aprobarea planului de actiunisi lucrari de interes local an 2022 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social
HCL 4 Privind manadatarea Dl. Stanciu Gheorghe ca reprezentant al Comunei Teisani in vederea stabilirii tarifului de alimentare cu apa in Parteneriat Management Apa
HCL 5 Privind incheirea contului de executie a exercitiului bugetar an 2021
HCL 6 Privind aprobarea regulamentului privind achizitiile directe la nivelul Comunei Teisani
HCL 7 Privind eliberearea din functie a viceprimarului Comuna Teisani
HCL 8 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
HCL 9 Privind manadatarea primarului in ADI Management deseuri
HCL 10 Privind alegerea Viceprimar Comuna Teisani
HCL 11 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publica an 2022
HCL 12 Privind aprobarea infiintarii si functionarii unei comisii mixte de lucru
HCL 13 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2022
HCL 14 Privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta
HCL 15 Privind aprobarea Programului anual al Achizitiilor Publice an 2022
HCL 16 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2022
HCL 17 Privind aprobarea documentatiei PUZ
HCL 18 Privind incetarea mandatului de CL Curca Traian
HCL 19 Privind acordarea finantarii pentru Asociatia Club Sportiv Victoria Olteni
HCl 20 Privind aprobarea incheierii unui acord intrea UAT Teisani si UAT Jud Pravova pentru parteneriat program Anghel Saligny
HCL 21 Privind acordarea unui ajutor de urgenta Dna. Popa Elena
HCL 22 Privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2022
HCL 23 Privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare prin Program Anghel Saligny a proiectului de Infiiintare retea inteligenta distributie gaze naturale
HCL 24 Privind modificarea si completarea HCL nr.8 din 31.01.2017
HCL 25 Privind participarea la programul de stimulare si reinoire parc auto national Rabla 2020-2024
HCL 26 Privind incheirea unui contract de asistenta,consultanta si reprezentare juridica
HCL 27 Privind aprobarea proiectare obiectiv de investitii Infiintare parc si Reabilitare si modernizare Primarie
HCL 28 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere
HCL 29 Privind completarea Programului Anual de achizitii publice an 2022
HCL 30 Privind organizarea unor evenimente artistice cu ocazia zilei de 1 iunie
HCL 31 Privind acordarea unor ajutoare de urgenta
HCL 32 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate Proiect infrastructura apa si ape uzate
HCL 33 Privind aprobarea proiectului de Implementare sistem inteligent management local Comuna Teisani
HCL 34 Privind incheierea unui parteneriat cu Asociatia Curba de Cultura Comuna Teisani
HCL 35 Privind manadatarea Viceprimar in ADI Management apa
HCL 36 Privind incheirea unui contract de asistenta,consultanta si reprezentare juridica
HCL 37 Privind manadatarea primarului in ADI Management deseuri
HCL 38 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Lucrari de renovare Scoala Gimnaziala Dumitru Brezeanu
HCL 39 Privind completarea Programului Anuala de Achizitii Publice an 2022
HCL 40 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Lucrari de reparatie Scoala Generala Moise Vasilescu
HCL 41 Privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali semestru I an 2022
HCL 42 Privind repartizarea sprijinului financiar alocat cultelor religioase an 2022
HCL 43 Privind mandatarea DL.Stanciu Gheorghe in ADI Management Apa
HCL 44 Privind aprobarea unor obiective de investitii
HCL 45 Privind aprobarea planului de analiza si acoperire riscuri an 2022
HCL 46 Privind manadatarea reprezentantilor CL in Consiliu Administratie Scoala Gimnaziala Dumitru Brezeanu
HCL 47 Privind stabilirea modului de gentiune a cainilor fara stapan si a documentatiei de atribuire contract de delegare gestiune
HCL 48 Privind depunerea proiectului Cresterea eficientei energetice camin cultural sat Teisani
HCL 49 Privind acordarea unor ajutoare de urgenta
HCL 50 Privind completarea Programului Anuala de Achizitii Publice an 2022
HCL 51 Privind aprobarea procedurii de publicare a listelor cu debitorii care integistreaza obligatii fiscale restante
HCL 52 Privind modificarea HCL36 privind organizarea comisiilor de specialitate a CL
HCL 53 Privind suplimentarea Programului Anuala de Achizitii Publice an 2022
HCL 54 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale an 2023
HCL 55 Privind acordarea de cadouri elevilor cu ocazia sarbatorilor de iarna
HCL 56 Privind acordarea de cadouri in bani angajatilor cu ocazia Craciunului 2022
HCL 57 Privind manadatarea primarului in ADI Management deseuri
HCL 58 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2023
HCL 59 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2022
HCL 60 Privind aprobarea rectificarii bugetului local an 2022
Proces Verbal sedinta 03.03.2022
Proces Verbal sedinta 05.01.2022
Proces Verbal sedinta 05.05.2022
Proces Verbal sedinta 06.04.2022
Proces Verbal sedinta 06.10.2022
Proces Verbal sedinta 07.02.2022
Proces Verbal sedinta 07.03.2022
Proces Verbal sedinta 12.05.2022
Proces Verbal sedinta 14.06.2022
Proces Verbal sedinta 18.07.2022
Proces Verbal sedinta 19.11.2022
Proces Verbal sedinta 19.12.2022
Proces Verbal sedinta 20.06.2022
Proces Verbal sedinta 22.08.2022
Proces Verbal sedinta 25.07.2022
Proces Verbal sedinta 26.09.2022
Proces Verbal sedinta 28.02.2022
Proces Verbal sedinta 28.11.2022

2021
HCL 1 Privind acoperirea din excedentul bugetului local sectiunea dezvoltare
HCL 2 Privind incheierea unui parteneriat cu UAT Izvoarele si MAneciu pentru realizare proiect Infiintare retea de gaze naturale
HCL 3 Privind aprobarea ROF Consiliu Local Comuna Teisani
HCL 4 Privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar an 2020
HCL 5 Privind aprobarea planului de actuni si lucrari de interes public an 2021
HCL 6 Privind aprobarea Regulamentului pentru cresterea transparentei cheltuirii banilor publici
HCL 7 Privind organizarea retelei scolare unitati de invatamant an 2021-2022
HCL 8 Privind instruirea modului de lucru cu cetatenii in baza solicitarilor inregistrate
HCL 9 Privind completarea bazei de date cu datele de contract ale propietarilor
HCL 10 Privind aprobarea unui acord realizare investitie Varianta ocolitoare Valenii de Munte
HCL 11 Privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei locale salubritate
HCL 12 Privind aprobarea Programului anual de achizitii an 2021
HCL 13 Privind aprobarea ROF Consiliu Local Teisani
HCL 14 Privind aprobarea ROF spatii publice de joaca copii
HCL 15 Privind aprobarea amenajarii unor parcuri si spatii de joaca
HCL 16 Privind aprobarea obiectiv investitii Extindere retea de alimentare cu apa potabila
HCL 17 Privind desemnarea reprezentanti CL in comisia de evaluare secretar general UAT
HCL 18 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor din proprietatea Comuna Teisani
HCL 19 PRivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 20 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
HCL 21 Privind implementare proiect Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala
HCL 22 Privind aprobarea burselor scolare aferente an 2020-2021
HCL 23 Privind aprobarea Programului anual de Achizitii Publice an 2021
HCL 24 Privind modificarea ROF Consiliu Local
HCL 25 Privind infiintarea gradinita cu program prelungit
HCL 26 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
HCL 27 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali
HCL 28 Privind modificarea si completarea HCL 43 din 27.07.2017
HCL 29 Privind modificarea si completarea HCL 8 din 31.01.2017
HCL 30 Privind modificarea si completarea HCL 22 din 24.04.2019
HCL 31 Privind desemnarea reprezentanti CL Teisani in comisiile de licitatie si receptie lucrari de interes public
HCL 32 Privind acordarea mandat Dl. Oprescu Petre de reprezentare Comuna Teisani in ADI Managemet Apa
HCL 33 Privind modificarea si completarea HCL 25 din 28.04.2017
HCL 34 Privind aprobarea infiintarii Ansablu Dansuri Populare Teisanii
HCL 35 Privind actualizarea Programului National de Achizitii Publice an 2021
HCL 36 Privind achizitia prin leasing financiar autovehicule
HCL 37 Privind completarea dotarii punctelor de prim ajutor scoli Teisani
HCL 38 Privind patrimoniul imobiliar Comuna Teisani
HCL 39 Privind modificarea organigrama si stat de functii aparat de specialitate Primar
HCL 40 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase
HCL 41 Privind aprobarea studiu de fezabilitate Infiintare retea gaze naturale
HCL 42 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 43 Privind acordarea finantarii din bugetul local Club Sportiv Victoria Olteni
HCL 44 Privind completarea HCL 38 dfin 07.12.2020 imbunatatire acces platforma giseul.ro
HCL 45 Privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea de evenimente social culturale
HCL 46 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Extindere retea apa potabila
HCL 47 Privind aprobarea Documentatie de atribuire investitie Extindere retea apa potabila
HCL 48 Privind incetarea mandat Consilier Local Iordache Nicolae
HCL 49 Privind atribuirea unei sali de desfasurare a sedintelor Comisii de Specialitate
HCL 50 Privind modificarea destinatiei Hostel pentru Tineret in Baza Sportiva Multifunctionala
HCL 51 Privind aprobarea unor investitii din bugetul local
HCL 52 Privind alegerea delegatului Coman Nicolae in CL Teisani
HCL 53 Privind aprobarea deviz investitie Extindere retea canalizare
HCL 54 Privind aprobarea indicatori tehnico economici lucrari Reparatie drumuri sat Bughea de Sus
HCL 55 Privind aprobarea indicatori tehnico economici lucrari Reparatie drumuri sat Valea Stalpului
HCL 56 Privind desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie Scoala Dumitru Brezeanu
HCL 57 Privind aprobarea CS Strategier de dezvoltare durabila 2021-2027
HCL 58 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Actualizat an 2021
HCL 59 Privind validarea modificarilor buget local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 60 Privind aprobarea rectificarii buget local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 61 Privind aprobarea achizitiei de lucrari refacere infrastructura locala afectata de calamitati naturale an 2021
HCL 62 Privind aprobarea cererii de finantare Retea de canalizare Proiect Anghel Saligny
HCL 63 Privind desemnarea reprezentant CL in comisia de evaluare ocupare functie director Sc Gimnaziala
HCL 64 Privind aprobare participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice
HCL 65 Privind mandatarea primar Comuna Teisani pentru rezilierea ADI Deseuri
HCL 66 Privind aprobarea documentatiei de delegare gestiune depozit deseuri SMID Prahova
HCL 67 Privind suplimentarea sprijin financiar culte religioase
HCL 68 Privind aderarea la acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern
HCL 69 Privind modificarea HCL 13 din 29.03.2021 privind ROF CL Comuna Teisani
HCL 70 Privind modificarea HCL 36 din 16.11.2020 privind CL Comuna Teisani
HCL 71 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2022
HCL 72 Privind stabilierea impozitelor si taxelor loacale precum si a taxelor speciale an 2022
HCL 73 Privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna
HCL 74 Privind modificarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2021
HCL 75 Privind solicitarea de fonduri necesare privind plata ajutoarelor de incalzire a locuitelor de la bugetul de stat
HCL 76 Privind validare modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 77 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2021
Proces Verbal sedinta 08.01.2021
Proces Verbal sedinta 14.01.2021
Proces Verbal sedinta 15.11.2021
Proces Verbal sedinta 22.04.2021
Proces Verbal sedinta 23.12.2021
Proces Verbal sedinta 25.01.2021
Proces Verbal sedinta 29.03.2021
Proces Verbal sedinta 29.04.2021
Proces Verbal sedinta 30.05.2021
Proces Verbal sedinta 30.09.2021
Proces Verbal sedinta 30.10.2021
Proces Verbal sedinta24.03.2021

2020
HCl 1 Privind acoperirea excedentului bugetar si deficit sectiunea dezvoltare
HCL 2 Privind premierea Dna. Arnautu Natalia
HCL 3 Privind aprobarea PUZ cadastru 21093
HCL 4 Privind aprobarea metodologiei de vanare bunuri imobile domeniul privat Comuna Teisani
HCL 5 Privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren din patrimoniul Comuna Teisani
HCL 6 Privind desemnarea reprezentantilor CL Teisani in comisia de evaluare a performantelor profesionale
HCL 7 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local beneficiari ajutor social
HCL 8 Privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar 2019
HCL 9 Privind aprobarea utilizarii excedentului buget local 2020
HCL 10 Privind aprobarea tarifelor slubritate si gestionarea deseurilor
HCL 11 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice 2020
HCL 12 Privind stabilirea salariilor de baza Aparat de specialitate Primar
HCL 13 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali persoane cu handicap semestrul II
HCL 14 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2020
HCL 15 Privind acordarea unor premii persoanelor care au implinit 50 ani de casatorie
HCL 16 Privind desfasurarea activitatilor cultural sportive pe raza Comunei Teisani an 2020
HCL 17 Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere cu CMI in cadrul Dispensar Teisani
HCL 18 Privind modificarea organigramei si a statului de functii
HCL 19 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pasuni Comuna Teisani
HCL 20 Privind aprobarea retelei scolare unitati invatamant in an scolar 2020-2021
HCL 21 Privind finantarea Club Sportiv Victoria Olteni an 2020
HCL 22 Privind stabilirea unor masuri de pastrare a curateniei si respectarea normelor de igiena
HCL 23 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere
HCL 24 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
HCL 25 Privind proiectul Regional de dezvoltare infrastructura apa si ape uzate 2014-2020
HCL 26 Privind atestarea inventar bunuri domeniul public Comuna Teisani sectiunea Bunuri Mobile
HCL 27 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice an 2020
HCL 28 Privind validarea modificarilor buget local an 2020
HCL 29 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase an 2020
HCL 30 Privind stabilirea izvoarelor publice Comuna Teisani
HCL 31 Privind stabilirea burselor scolare aferente Semestru II
HCL 32 Privind aprobarea Regulament inregistrare evidenta si radiere vehicule Comuna Teisani
HCL 33 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Modernizare drumuri
HCL 34 Privind aprobarea implementarii investitie Infiintare sistem de distributie gaze naturale
HCL 35 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 36 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL Comuna Teisani
HCL 37 Privind alegerea Viceprimar Comuna Teisani
HCL 38 Privind inregistrarea Primariei Teisani in sistemul on line de plati SNEP
HCL 39 Privind validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli an 2020
HCL 40 Privind asocierea Comunei Teisani cu Asociatia Curba de Cultura
HCL 41 Privind infiintarea unei comisii pentru asocierea Comunei Teisani cu Asociatia Curba de Cultura
HCL 42 Privind desemnarea unui reprezentant CL in comisia de evaluare calitatii Scoala Teusani
HCL 43 Privind desemnarea reprezentantilor CL in comisia de evaluare calitatii Scoala Teusani
HCL 44 Privind asocierea Comunei Teisani cu CJPh in vederea realizarii proiect Modernizare Iluminat Public
HCL 45 Privind desemnare reprezentanti Comuna Teisani in ADI Management Apa
HCL 46 Privind desemnare reprezentanti Comuna Teisani in ADI Management Deseuri
HCL 47 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2021
HCl 52 Privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatori de iarna

2019
HCL 1 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate pe 2019
HCL 2 Privind modificarea si completarea Inventar domeniu privat
HCL 3 Privind aprobarea AD nr.2 Contract prestari servicii depozitare
HCL 4 Privind aprobarea indexare impozite si taxe locale an 2019
HCL 5 Privind aprobarea AD nr.1 Contract asistenta juridica
HCL 6 Privind introducerea teren in intravilan pentru constructie agropensiune
HCL 7 Privind aprobarea prelungire contract inchiriere SC Irina Farm SRL
HCL 8 Privind incheierea exercitiului bugetar 2018
HCL 9 Privind stabilirea salariilor de baza angajati Primaria Teisani
HCL 10 Privind aprobarea planului de ocupare functii publice Primaria Teisani
HCL 12 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a pasunilor
HCL 13 Privind completarea HCL nr.43 din 27.07.2018
HCL 14 Privind modificarea organigramei aparat de specialitate primar
HCL 15 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali sem II 2018
HCL 16 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate an 2019
HCL 17 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari interes local 2018
HCL 18 Privind aprobarea Planului de Analiza Acoperire Riscuri an 2019
HCL 19 Privind stabilirea locurilor destinate adunari publice an 2019
HCL 20 Privind acceptarea sponsorizare Directia Silvica Prahova
HCL 21 Privind organizarea retelei scolare an 2019-2020
HCL 22 Privind aprobarea regulament acordare finantare din buget propriu pentru activitati sportive
HCL 23 Privind aprobarea sustinerii financiare echipa de fotbal juniori an 2019
HCL 24 Privind aprobarea manifestari cultural artistice an 2019
HCL 25 Privind actualizarea suprafete izlazuri comunale
HCL 26 Privind aprobarea AD nr.2 din 24.09.2019 Contract de asistenta juridica
HCL 27 Privind aprobarea buget venituri si cheltuieli an 2019
HCL 31 Privind aprobarea organizarii de evenimente culturale
HCL 32 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari modernizare
HCL 33 Privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare servicii sociale
HCL 34 Privind aprobarea burselor scolare semestrul I si II
HCL 35 Privind organizarea pasunatului Comuna Teisani
HCL 36 Privind raportul asupra activitatii asistenti personali persoane cu handicat
HCL 37 Privind acordarea finantarii an 2019 Asociatia Club Sportiv Victoria Olteni
HCL 38 Privind modificarea art.1 HCL 8 privind acordarea sprijin financiar culte religioase
HCL 39 Privind modificarea organigramei si statului de functii
HCL 40 Privind inchirierea unei suprafete de teren din domeniul privat Comuna Teisani
HCL 41 Privind Regulament de exploatare si administrare teren sport
HCL 42 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisia de receptie lucrari
HCL 43 Privind infiintarea gestionarea si functionarea serviciului de iluminat public
HCL 44 Privind rectificarea bugetului local an 2019
HCL 45 Privind aprobarea indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare
HCL 46 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase
HCL 47 Privind aprobarea asocierii in vederea renovarii Centru de Tineret si Dezvoltare
HCL 48 Privind desemnarea reprezentanti CL in CA Scoala Gimnaziala
HCL 49 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisie Evaluaresi Asigurare Calitate Scoala Gimnaziala
HCL 50 Privind componenta echipei de interventie violenta domestica
HCl 51 Privind acceptarea unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova
HCl 52 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2020
HCl 53 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 54 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari
HCL 55 Privind modificarea organigramei si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 56 Privind acordarea de cadouri elevi cu ocazia sarbatorilor
HCL 57 Privind aprobarea burselor scolare aferent semestru I 2019-2020
HCL 58 Privind modificarea si completarea Planului Anual de Achizitii 2019
HCL 59 Privind rectificarea bugetului local
HCL 60 Privind acordare premii persoane care au implinit varsta de 100 ani