Proiecte

2023
Proiect hotarare nr.1 Privind acoperirea din excedentul bugetar a deficitului sectiunea dezvoltare
Proiect hotarare nr.2 Privind mandatarea Dl. Stanciu Gheorghe ca reprezentant al Comunei Teisani in AGA ADI Deseuri
Proiect hotarare nr.3 Privind aprobarea Raportului de activitate asistenti sociali persoane cu handicap semestrul II 2022
Proiect hotarare nr.4 Privind aprobarea planului de lucrari de interes public an 2023
Proiect hotarare nr.5 Privind stabilirea izvoarelor publice ce vor fi monitorizate in an 2023
Proiect hotarare nr.6 Privind inchierea contului de executie a exercitiului bugetar an 2022
Proiect hotarare nr.7 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant an 2023-2024
Proiect hotarare nr.8 Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica
Proiect hotarare nr.9 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2023
Proiect hotarare nr.10 Privind colaborarea MMSS si UAT Teisani in proiect Hub de servicii

2022
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli trim IV 2022
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind acordarea unor cadouri in bani cu ocazia Craciunului 2022 pentru angajatii din aparatul de specialitate al primarului
Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2023
Proiect de hotarare privind mandatarea Dl. Staciu Gheorghe ca reprezentatnt in ADI Management Deseuri
Proiect de hotarare privind acordarea unor cadouri in bani cu ocazia Craciunului 2022 pentru angajatii din aparatul de specialitate al primarului
Amendament nr.2 la Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice Primaria Teisani
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice Primaria Teisani
Amendament nr,1 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.36 din 16.11.2020
Proiect de hotarare privind modificarea conditiilor de asociere intre Comuna Teisani si Asociatia Curba de Cultura
Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2023
Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice Primaria Teisani
Proiect de hotarare privind incheierea parteneriat UAT Teisani cu UAT Jud Prahova pentru proiect reabilitare sistem alimentare cu apa potabila si gestiunea apelor uzate
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.36 din 16.11.2020
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de serviciii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare
Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante
Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice
Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiect Cresterea eficientei energetice Camin Cultural Sat Teisani
Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico-economici lucrare Reabilitare drum in sat Olteni
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico-economici lucrare Reabilitare drum cimitir Olteni
Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului pentru gestionare cainilor fara stapan
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanti CL in Consiliu Administratie Scolii Gimnaziale Comuna Teisani an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire riscuri Comuna Teisani an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor indicatori tehnico economici obiectiv Lucrari reparatie drum Sat Olteni si Extindere iluminat public DE1518 Sat Olteni
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor indicatori tehnico economici obiectiv Lucrari renovare Scoala Generala
Proiect de hotarare privind mandatarea Dl. Staciu Gheorghe ca reprezentatnt in ADI Management Apa
Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor lucrare Extindere retea alimenatare apa potabila Sat Bughea de Sus
Proiect de hotarare privind repartizarea sprijin financiar alocat an 2022 pentru cultele religioase
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico economici proiect Lucrari de renovare Scoala Generala Moise Vasilescu
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind modificarea Programului Anual de achizitii publice
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico economici proiect Lucrari de renovare Scoala Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico economici proiect Lucrari de renovare Scoala Generala Moise Vasilescu
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Proiect de hotarare privind modificarea Programului Anual de achizitii publice
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico economici proiect Lucrari de renovare Scoala Teisani
Amendamente la proiectul HCL nr 39 din 17.05.2022Proiect de hotarare privind mandatarea Primar Stanciu Gheorghe in ADI Managenent Deseuri
Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de consultanta asistenta si reprezentare juridica a CL
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila perioada 2021-2027
Proiect de hotarare privind mandatarea Primar Stanciu Gheorghe in ADI Managenent Apa
Proiect de hotarare privind renuntarea la asocierea cu asociatia Curba de Cultura
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiect Implementare sistem inteligent management local
Amendament nr.1 la Proiect de hotarare nr.37 din 28.04.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate Proiect dezvoltare infrastructura apa si ape uzate
Proiect de hotarare privind acordarea unur ajutoare de urgenta
Proiect de hotarare privind organizarea unor evenimente artistice cu ocazia zilei de 1 iulie
Proiect de hotarare privind completarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2022
Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere
Proiect de hotarare privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul Infiintare parc si Reabilitare si modernizare cladire primarie
Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de invatamant Comuna Teisani an scolar 2022-2023
Amendament nr.4 la proiect nr.13 din 14.02.2022
Amendament nr.3 la proiect nr.13 din 14.02.2022
Amendament la proiect nr.22 din 23.03.2022
Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de consultanta asistenta si reprezentare juridica
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comuna Teisani la programul de reinoire parca auto national rabla 2020-2024
Amendament la proiect nr.13 din 14.02.2022
Amendament la proiect nr.14 din 14.02.2022
Amendament la proiect nr.4 din 17.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii solicitatrii de finantare prin PNI Anghel Saligny investitie Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale
Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local a Dl.Curca Traian
Proiect de hotarare privind completarea programului anual al achizitiilor publice an 2022
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru refacere locuita in urma incendiu Dna Popa Elena
Proiect de hotarare privind incheierea parteneriat UAT Teisani cu UAT Jud Prahova pentru proiect Anghel Saligny
Proiect de hotarare privind finantarea.Club Sportiv Victoria Olteni
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli an 2022
Proiect de hotarare privind aprobare PUZ
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei comisii mixte de lucru
Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirea contractelor de achizitie publica an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de achizitii publice initial an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2022
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimar Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare
Proiect de hotarare privind mandatarea Primar ca reprezentant Comuna Teisani in Parteneriat Management deseuri Prahova
Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Proiect de hotarare privind eliberarea din functie a viceprimarului Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind achizitiile directe comuna Teisani
Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar an 2021
Proiect de hotarare privind mandatarea Dl. Constantin Popa in ADI Managenent Apa Hidro Prahova
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii procesului de bugetare an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate asistenti personali semestrul II an 2021
Proiect de hotarare privind modificarea Programului Anula de Achizitii Publice an 2021
Proiect de hotarare privind suplimentarea sprijinului financiar alocat cultelor religioase an 2021
Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatorilor de iarna
Proiect de hotarare privind achizitia unui tractor si a unor utilaje pentru lucrari servicii publice
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a taxelor speciale an 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2022
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 36 din 16.11.2020 CL
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 13 din 29.03.2021 ROF CL
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de delegare gestiune deseuri
Proiect de hotarare privind mandatarea Viceprimar Comuna Teisani pentru reziliere contract deseuri
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentant CL Teisani in comisia de evaluare post director Sc Gimnaziala
Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare proiect Extindere retea de canalizare
Proiect de hotarare privind eliberarea din functia de Viceprimar Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei publice lucrari refacere infrastructura locala afectata de calamitatile naturale
Proiect de hotarare privind validarea modificarilor in bugetul local an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice Actualizat an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea CS Strategie dezvoltare durabila 2021-2027
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL in CA Scoala Generala Teisani
Proiect de hotarare privind incetarea mandat Consilier Local Iordache Nicolae
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Reparatii prin pietruire drumuri Valea Stalpului Tarina
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Reparatii prin pietruire drumuri Bughea de Sus
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Reparatii prin pietruire drumuri Valea Stalpului
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Reparatii prin pietruire drumuri
Proiect de hotarare privind aprobarea deviz general cheltuieli investitie Extindere retea canalizare
Proiect de hotarare privind aprobarea unor investitii din bugetul local Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei Hostel pentru tineret in Baza sportiva multifunctionala P
roiect de hotarare privind atribuirea unei sali pentru desfasurarea sedintelor CL
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire contract Extindere retea apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Extindere retea de alimentare cu apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea unor evenimente social culturale
Proiect de hotarare privind completarea HCL 38 din 07.08.2020 privind acces platforma on line
Proiect de hotarare privind acordarea finantarii din bugetul local Asociatie Club Sportiv Victoria
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate retea gaze naturale
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea unor evenimente sociale si culturale
Proiect de hotarare privind repartizarea sprijinului financiar alocat pe an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii aparat de specialitate Primar
Proiect de hotarare privind achizitionarea unui autovehicul autoutilitara
Proiect de hotarare privind patrimoniul imobiliar al Comunei Teisani
Proiect de hotarare privind completarea punctelor fixe de prim ajutor
Proiect de hotarare privind achizitia unui buldoescavator, autoutilitara, microbuz scolar, tocator crengi
Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual de achizitii publice an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii ansamblului de dansuri populare Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii reparatie punte pietonala
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii expertiza tehnica camin cultural
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Gradinita cu program prelungit
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.43 din 27.07.2017
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.25 din 28.04.2017
Proiect de hotarare privind acordarea mandat Primar Stanciu Gheorghe in ADI Management Apa Prahova
Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii de eroare materiala din HCL nr.18 din 29.03.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Teisani in comisia de licitatie si receptie lucrari interes public
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.8 din 31.01.2017
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.22 din 24.04.2019
Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate asistenti personali semestru II an 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
Proiect de hotarare privind aprobarea Program Anual de Achizitii Publice Actualizat an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare aferente an 2020-2021
Proiect de hotarare privind implementare proiect Reabilitare si modernizare Scoala Generala Teisani
Proiect de hotarare privind modificarea ROF CL Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Comuna Teisani an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea acord realizare investitie Varianta ocolitoare Oras Valenii de Munte
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF Consiliu Local Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii plin licitatie publica a pasunilor proprietate Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanti CL in comisia de evaluare performante secretar UAT
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectiv investitii Extindere retea de alimentare cu apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unor parcuri si spatii de joaca
Proiect de hotarare privind Regulamentul cu masuri de ordine publica si curatenie
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF spatii publice de joaca copii
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si aplicate taxa salubrizare
Proiect de hotarare privind instituirea modului de lucru cu cetatenii in baza solicitarilor inregistrate
Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare unitati de invatamant Comuna Teisani an scolar 2021-2022
Proiect de hotarare privind transparenta cheltuielii bani publici
Proiect privind aprobarea planului de lucrari interes local an 2019
Proiect privind aprobarea Raport activitate asistenti personali persoane cu handicap
Proiect privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate an 2019