Anunturi de Achizitie

2023
Caiet de sarcini achizitionare servicii de proiectare
Centralizator contracte achizitie publica august – decembrie 2022
Contract de finantare PNRR renovare Camin
Contract de finantare PNRR asigurarea infrastructurii pentru transport verde
Caiet de sarcini achizitionare servicii de consultanta si redactare proiecte PNRR componenta 15 Educatie
Tema proiectare investitie Impelementare sisteme inteligente de management local
Invitatie participare servicii de proiectare
Caiet de sarcini proiectare Camin Cultural
Invitatie participare servicii de proiectare Camin Cultural

2022
Caiet de sarcini achizitie camioneta autobasculanta
Caiet de sarcini achizitionare costume populare
Caiet de sarcini achizitie servicii de deszapezire
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de refacere DC 17
Centralizator contracte achizitii feb-iun 2022
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de renovare scoala generala Vasile Moisil
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de renovare scola generala Dumitru Brezeanu
Centralizator achizitii conmtracte publice an 2022
Invitatie participare incheiere contract achizitie publica servicii de evenimente 1 iunie
Invitatie participare incheiere contract achizitie publica servicii asistenta tehnica Extindere retea alimentare apa
Anexa 4 incheiere contract achizitie publica servicii asistenta tehnica Extindere retea alimentare apa
Centralizator contracte achizitie publica
Invitatie de participare Achizitie Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Durabila 2021 2027
Caiet de sarcini Achizitie Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Durabila 2021 2027
Declaratie privind respectarea conditiilor specifice de munca
Caiet de sarcini Achizitie Servicii elaborare studii extindere canalizare
Invitatie de participare Achizitie Servicii elaborare studii extindere canalizare
Declaratie pe propria raspundere

Invitatie de participare Achizitie Publica Servicii Medicale
Declaratie privind respectarea conditiilor specifice de munca