Anunturi de Achizitie

2024

Modele Formulare Anunt de publicitate achizitie directa mobilier scolar
Caiet de sarcini Anunt de publicitate achizitie directa mobilier scolar
Anunt de publicitate achizitie directa mobilier scolar
Caiet de sarcini Anunt de publicitate achizitie directa materiale didactice dotare laborator chimie
Modele Formulare Anunt de publicitate achizitie directa materiale didactice dotare laborator chimie
Anunt de publicitate achizitie directa materiale didactice dotare laborator chimie
Caiet de sarcini proiect Cresterea eficientei energetice si rezilientei caminului cultural din Sat Teisani
Centralizator contracte achizitie publica ianuarie 2024
Anunt de publicitate achizitie materiale si echipament dotare sala de sport
Modele Formulare Anunt de publicitate achizitie materiale si echipament dotare sala de sport
Anunt achizitie servicii de catering Scoala Gimnaziala Dumitru Brezeanu PNMS
Draft contract servicii de catering Scoala Gimnaziala Dumitru Brezeanu PNMS
Formulare servicii de catering Scoala Gimnaziala Dumitru Brezeanu PNMS

2023

Contract finantare PNRR C15 Educatie
Contract de proiectare si executie Refacere drum pietruit de acces zona Tampa
Centralizator contracte achizitie publica noiembrie-decembrie 2023
Caiet de sarcini achizitionare servicii de proiectare
Centralizator contracte achizitie publica august – decembrie 2022
Contract de finantare PNRR renovare Camin
Contract de finantare PNRR asigurarea infrastructurii pentru transport verde
Caiet de sarcini achizitionare servicii de consultanta si redactare proiecte PNRR componenta 15 Educatie
Tema proiectare investitie Impelementare sisteme inteligente de management local
Invitatie participare servicii de proiectare
Caiet de sarcini proiectare Camin Cultural
Invitatie participare servicii de proiectare Camin Cultural
Centralizator contracte achizitie publica ianuarie – iunie 2023
Anunt si CS Servicii de dezapezire
Centralizator contracte achizitie publica august-septembrie 2023
Caiet de sarcini proiectare si executie Refacere drum zona Tampa
Invitatie participare Proiectare si executie Refacere drum pietruit de acces zona Tampa
Anunt achizitionare servicii de deszapezire
Caiet de sarcini achizitionare servicii de deszapezire
Anunt achizitionare servicii de reabilitare drum acces Capela Olteni
Anunt achizitionare servicii de proiectare constructie pod si lucrari de consolidare maluri

2022
Caiet de sarcini achizitie camioneta autobasculanta
Caiet de sarcini achizitionare costume populare
Caiet de sarcini achizitie servicii de deszapezire
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de refacere DC 17
Centralizator contracte achizitii feb-iun 2022
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de renovare scoala generala Vasile Moisil
Caiet de sarcini achizitionare lucrari de renovare scola generala Dumitru Brezeanu
Centralizator achizitii conmtracte publice an 2022
Invitatie participare incheiere contract achizitie publica servicii de evenimente 1 iunie
Invitatie participare incheiere contract achizitie publica servicii asistenta tehnica Extindere retea alimentare apa
Anexa 4 incheiere contract achizitie publica servicii asistenta tehnica Extindere retea alimentare apa
Centralizator contracte achizitie publica
Invitatie de participare Achizitie Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Durabila 2021 2027
Caiet de sarcini Achizitie Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Durabila 2021 2027
Declaratie privind respectarea conditiilor specifice de munca
Caiet de sarcini Achizitie Servicii elaborare studii extindere canalizare
Invitatie de participare Achizitie Servicii elaborare studii extindere canalizare
Declaratie pe propria raspundere

Invitatie de participare Achizitie Publica Servicii Medicale
Declaratie privind respectarea conditiilor specifice de munca