Comunicate de Presa

Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.09.2020
Anunt ocupare post vacant guard comunal
Invitatie participare Achizitie Publica Reabilitare Drumuri Comunale
Anunt privind dezbatere publica
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.03.2020
Anunt de participare acordare finantare nerambursabila proiecte structuri sportive
Anunt privind scoaterea la licitatie publica a unui teren din domeniul privat Comuna Teisani
Anunt achizitie servicii reparatii catalog SICAP
Anunt privind informarea si consultarea publicului proiect PUZ
Anunt privind inchirierea unei suprafete de teren
Proces verbal ocupare post vacant muncitor calificat
Invitatie participare achizitie servicii dezapezire
Anunt ocupare post vacant muncitor intretinere
Invitatie participare achizitie echipamente Supravegehre video si securitate
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.09.2019
Anunt privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase
Invitatie participare achizitie servicii de cadastru
Anunt privind acordarea de finantari nerambursabile activitati sportive
Lista Functii Publice Primaria Teisani 2019
Anunt infiintare serviciu public de transport in regim de taxi
Anunt de atribuire la anunt de participare refacere DC17
Anunt eliberare autorizatie taxi
Invitatie participare procedura de achizitie publica lucrari reparartie alunecare teren
Contract de achizitie publica de lucrari reparartie drumuri
Invitatie participare procedura de achizitie publica lucrari reparartie drumuri
Lista salariati compartiment Administratie Primaria Comunei Teisani septembrie 2018
Regulament organizare si executare a serviciului de transport
Model cerere Autorizatie de transport
Tarife serviciul de transport public Comuna Teisani
Anunt informare Reactualizare PUZ
Anunt acordare spor viza CFP 2018
Anunt acordare spor viza CFP 2017
Lista salarii functionari publici si personal contractual Primaria Teisani 2018
Lista salarii functionari publici si personal contractual Primaria Teisani 2017
Anunt privind aprobarea sprijin financiar unitati de cult
Proces Verbal afisare somatie