Comunicate de Presa

Comunicat de presa Targ de job-uri in strainatate prin DB Work
Comunicat de presa APIA privind Ajutoarele Nationale Tranzitorii
Lista personal platit din fonduri publice Primaria Comunei Teisani 30.09.2022
Anunt ocupare post vacant consilier achizitii publice
Dosar concurs post vacant achizitii publice
Bibliografie concurs post vacant achizitii publice
Formular inscriere concurs post vacant achizitii publice
Fisa post vacant achizitii publice
Lista Functii Publice Primaria Teisani 31.03.2022
Anunt ajutoare incalzire sezon 2021-2022
HG 91 Privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul reducerii numarului mare de infectari SARS COV2
Hotararea nr.85 privind Rata de incidenta COVID 19
Hotararea nr.82 privind Rata de incidenta COVID 19
Hotararea nr.80 privind Rata de incidenta COVID 19
Hotararea nr.79 privind Rata de incidenta COVID 19
Anunt acordare finantare unitati de cult apartinand cultelor religioase
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.09.2021
Hotararea nr.75 privind Rata de incidenta COVID 19
Hotararea nr.74 privind Cursurile in unitatile de invatamant
Hotararea nr.73 privind Rata de incidenta COVID 19
Convocator sedinta Consiliu Local 28.08.2021
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante
Convocator sedinta Consiliu Local 29.07.2021
Anunt acordare finantare nerambursabila de la bugetul local pentru proiecte structuri sportive
Anunt privind acordarea de finantari nerambursabile pentru proiecte structuri sportive
Anunt privind acordarea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult religios
Proces verbal de verificare a eligibilitatilor cererilor de solicitare inchiriere teren
Proces verbal contestatie licitatie publica
Anunt aprobare inchiriere prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata Comuna Teisani
Anunt aprobare inchiriere prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata Comuna Teisani
Anunt licitatie publica inchiriere teren pasune din domeniul public Comuna Teisani
Anunt licitatie publica inchiriere teren pasune din domeniul public Comuna Teisani
Lista Functii Publice Primaria Teisani 31.03.2021
Buletin informativ Insertie pe piata muncii persoane cu dizabilitati
Comunicat privind asocierea cu CJPh privind proiect Infiintarea retea de distributie gaze naturale
Raport de evaluare implementare lege nr.52 din 2003 an 2020
Raport de evaluare implementare lege nr.544 din 2001 an 2020
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.09.2020
Anunt ocupare post vacant guard comunal
Invitatie participare Achizitie Publica Reabilitare Drumuri Comunale
Anunt privind dezbatere publica
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.03.2020
Anunt de participare acordare finantare nerambursabila proiecte structuri sportive
Anunt privind scoaterea la licitatie publica a unui teren din domeniul privat Comuna Teisani
Anunt achizitie servicii reparatii catalog SICAP
Anunt privind informarea si consultarea publicului proiect PUZ
Anunt privind inchirierea unei suprafete de teren
Proces verbal ocupare post vacant muncitor calificat
Invitatie participare achizitie servicii dezapezire
Anunt ocupare post vacant muncitor intretinere
Invitatie participare achizitie echipamente Supravegehre video si securitate
Lista Functii Publice Primaria Teisani 30.09.2019
Anunt privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase
Invitatie participare achizitie servicii de cadastru
Anunt privind acordarea de finantari nerambursabile activitati sportive
Lista Functii Publice Primaria Teisani 2019
Anunt infiintare serviciu public de transport in regim de taxi
Anunt de atribuire la anunt de participare refacere DC17
Anunt eliberare autorizatie taxi
Invitatie participare procedura de achizitie publica lucrari reparartie alunecare teren
Contract de achizitie publica de lucrari reparartie drumuri
Invitatie participare procedura de achizitie publica lucrari reparartie drumuri
Lista salariati compartiment Administratie Primaria Comunei Teisani septembrie 2018
Regulament organizare si executare a serviciului de transport
Model cerere Autorizatie de transport
Tarife serviciul de transport public Comuna Teisani
Anunt informare Reactualizare PUZ
Anunt acordare spor viza CFP 2018
Anunt acordare spor viza CFP 2017
Lista salarii functionari publici si personal contractual Primaria Teisani 2018
Lista salarii functionari publici si personal contractual Primaria Teisani 2017
Anunt privind aprobarea sprijin financiar unitati de cult
Proces Verbal afisare somatie