Proiecte

Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei Hostel pentru tineret in Baza sportiva multifunctionala P
roiect de hotarare privind atribuirea unei sali pentru desfasurarea sedintelor CL
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire contract Extindere retea apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Extindere retea de alimentare cu apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea unor evenimente social culturale
Proiect de hotarare privind completarea HCL 38 din 07.08.2020 privind acces platforma on line
Proiect de hotarare privind acordarea finantarii din bugetul local Asociatie Club Sportiv Victoria
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate retea gaze naturale
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea unor evenimente sociale si culturale
Proiect de hotarare privind repartizarea sprijinului financiar alocat pe an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii aparat de specialitate Primar
Proiect de hotarare privind achizitionarea unui autovehicul autoutilitara
Proiect de hotarare privind patrimoniul imobiliar al Comunei Teisani
Proiect de hotarare privind completarea punctelor fixe de prim ajutor
Proiect de hotarare privind achizitia unui buldoescavator, autoutilitara, microbuz scolar, tocator crengi
Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual de achizitii publice an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii ansamblului de dansuri populare Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii reparatie punte pietonala
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii expertiza tehnica camin cultural
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Gradinita cu program prelungit
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.43 din 27.07.2017
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.25 din 28.04.2017
Proiect de hotarare privind acordarea mandat Primar Stanciu Gheorghe in ADI Management Apa Prahova
Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii de eroare materiala din HCL nr.18 din 29.03.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Teisani in comisia de licitatie si receptie lucrari interes public
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.8 din 31.01.2017
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr.22 din 24.04.2019
Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate asistenti personali semestru II an 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
Proiect de hotarare privind aprobarea Program Anual de Achizitii Publice Actualizat an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare aferente an 2020-2021
Proiect de hotarare privind implementare proiect Reabilitare si modernizare Scoala Generala Teisani
Proiect de hotarare privind modificarea ROF CL Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Comuna Teisani an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea acord realizare investitie Varianta ocolitoare Oras Valenii de Munte
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF Consiliu Local Teisani
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice an 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii plin licitatie publica a pasunilor proprietate Comuna Teisani
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanti CL in comisia de evaluare performante secretar UAT
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectiv investitii Extindere retea de alimentare cu apa potabila
Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unor parcuri si spatii de joaca
Proiect de hotarare privind Regulamentul cu masuri de ordine publica si curatenie
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF spatii publice de joaca copii
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si aplicate taxa salubrizare
Proiect de hotarare privind instituirea modului de lucru cu cetatenii in baza solicitarilor inregistrate
Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare unitati de invatamant Comuna Teisani an scolar 2021-2022
Proiect de hotarare privind transparenta cheltuielii bani publici
Proiect privind aprobarea planului de lucrari interes local an 2019
Proiect privind aprobarea Raport activitate asistenti personali persoane cu handicap
Proiect privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate an 2019