Hotarari

2021

HCL 1 Privind acoperirea din excedentul bugetului local sectiunea dezvoltare
HCL 2 Privind incheierea unui parteneriat cu UAT Izvoarele si MAneciu pentru realizare proiect Infiintare retea de gaze naturale
HCL 3 Privind aprobarea ROF Consiliu Local Comuna Teisani
HCL 4 Privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar an 2020
HCL 5 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes public an 2021
HCL 6 Privind aprobarea Regulamentului pentru cresterea transparentei cheltuirii banilor publici
HCL 7 Privind organizarea retelei scolare unitati de invatamant an 2021-2022
HCL 8 Privind instruirea modului de lucru cu cetatenii in baza solicitarilor inregistrate
HCL 9 Privind completarea bazei de date cu datele de contract ale propietarilor
HCL 10 Privind aprobarea unui acord realizare investitie Varianta ocolitoare Valenii de Munte
HCL 11 Privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei locale salubritate
HCL 12 Privind aprobarea Programului anual de achizitii an 2021
HCL 13 Privind aprobarea ROF Consiliu Local Teisani
HCL 14 Privind aprobarea ROF spatii publice de joaca copii
HCL 15 Privind aprobarea amenajarii unor parcuri si spatii de joaca
HCL 16 Privind aprobarea obiectiv investitii Extindere retea de alimentare cu apa potabila
HCL 17 Privind desemnarea reprezentanti CL in comisia de evaluare secretar general UAT
HCL 18 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor din proprietatea Comuna Teisani
HCL 19 PRivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 20 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
HCL 21 Privind implementare proiect Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala
HCL 22 Privind aprobarea burselor scolare aferente an 2020-2021
HCL 23 Privind aprobarea Programului anual de Achizitii Publice an 2021
HCL 24 Privind modificarea ROF Consiliu Local
HCL 25 Privind infiintarea gradinita cu program prelungit
HCL 26 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
HCL 27 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali
HCL 28 Privind modificarea si completarea HCL 43 din 27.07.2017
HCL 29 Privind modificarea si completarea HCL 8 din 31.01.2017
HCL 30 Privind modificarea si completarea HCL 22 din 24.04.2019
HCL 31 Privind desemnarea reprezentanti CL Teisani in comisiile de licitatie si receptie lucrari de interes public
HCL 32 Privind acordarea mandat Dl. Oprescu Petre de reprezentare Comuna Teisani in ADI Managemet Apa
HCL 33 Privind modificarea si completarea HCL 25 din 28.04.2017
HCL 34 Privind aprobarea infiintarii Ansablu Dansuri Populare Teisanii
HCL 35 Privind actualizarea Programului National de Achizitii Publice an 2021
HCL 36 Privind achizitia prin leasing financiar autovehicule
HCL 37 Privind completarea dotarii punctelor de prim ajutor scoli Teisani
HCL 38 Privind patrimoniul imobiliar Comuna Teisani
HCL 39 Privind modificarea organigrama si stat de functii aparat de specialitate Primar
HCL 40 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase
HCL 41 Privind aprobarea studiu de fezabilitate Infiintare retea gaze naturale
HCL 42 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 43 Privind acordarea finantarii din bugetul local Club Sportiv Victoria Olteni
HCL 44 Privind completarea HCL 38 dfin 07.12.2020 imbunatatire acces platforma giseul.ro
HCL 45 Privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea de evenimente social culturale
HCL 46 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Extindere retea apa potabila
HCL 47 Privind aprobarea Documentatie de atribuire investitie Extindere retea apa potabila
HCL 48 Privind incetarea mandat Consilier Local Iordache Nicolae
HCL 49 Privind atribuirea unei sali de desfasurare a sedintelor Comisii de Specialitate
HCL 50 Privind modificarea destinatiei Hostel pentru Tineret in Baza Sportiva Multifunctionala
HCL 51 Privind aprobarea unor investitii din bugetul local
HCL 52 Privind alegerea delegatului Coman Nicolae in CL Teisani
HCL 53 Privind aprobarea deviz investitie Extindere retea canalizare
HCL 54 Privind aprobarea indicatori tehnico economici lucrari Reparatie drumuri sat Bughea de Sus
HCL 55 Privind aprobarea indicatori tehnico economici lucrari Reparatie drumuri sat Valea Stalpului
HCL 56 Privind desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie Scoala Dumitru Brezeanu
HCL 57 Privind aprobarea CS Strategier de dezvoltare durabila 2021-2027
HCL 58 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Actualizat an 2021
HCL 59 Privind validarea modificarilor buget local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 60 Privind aprobarea rectificarii buget local de venituri si cheltuieli an 2021
HCL 61 Privind aprobarea achizitiei de lucrari refacere infrastructura locala afectata de calamitati naturale an 2021
HCL 62 Privind aprobarea cererii de finantare Retea de canalizare Proiect Anghel Saligny
HCL 63 Privind desemnarea reprezentant CL in comisia de evaluare ocupare functie director Sc Gimnaziala
HCL 64 Privind aprobare participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice
Proces Verbal sedinta 29.04.2021
Proces Verbal sedinta 22.04.2021
Proces Verbal sedinta 29.03.2021
Proces Verbal sedinta24.03.2021
Proces Verbal sedinta 25.01.2021
Proces Verbal sedinta 14.01.2021
Proces Verbal sedinta 08.01.2021
Proces Verbal sedinta 30.05.2021

2020

HCl 1 Privind acoperirea excedentului bugetar si deficit sectiunea dezvoltare
HCL 2 Privind premierea Dna. Arnautu Natalia
HCL 3 Privind aprobarea PUZ cadastru 21093
HCL 4 Privind aprobarea metodologiei de vanare bunuri imobile domeniul privat Comuna Teisani
HCL 5 Privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren din patrimoniul Comuna Teisani
HCL 6 Privind desemnarea reprezentantilor CL Teisani in comisia de evaluare a performantelor profesionale
HCL 7 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local beneficiari ajutor social
HCL 8 Privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar 2019
HCL 9 Privind aprobarea utilizarii excedentului buget local 2020
HCL 10 Privind aprobarea tarifelor slubritate si gestionarea deseurilor
HCL 11 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice 2020
HCL 12 Privind stabilirea salariilor de baza Aparat de specialitate Primar
HCL 13 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali persoane cu handicap semestrul II
HCL 14 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2020
HCL 15 Privind acordarea unor premii persoanelor care au implinit 50 ani de casatorie
HCL 16 Privind desfasurarea activitatilor cultural sportive pe raza Comunei Teisani an 2020
HCL 17 Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere cu CMI in cadrul Dispensar Teisani
HCL 18 Privind modificarea organigramei si a statului de functii
HCL 19 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pasuni Comuna Teisani
HCL 20 Privind aprobarea retelei scolare unitati invatamant in an scolar 2020-2021
HCL 21 Privind finantarea Club Sportiv Victoria Olteni an 2020
HCL 22 Privind stabilirea unor masuri de pastrare a curateniei si respectarea normelor de igiena
HCL 23 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere
HCL 24 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
HCL 25 Privind proiectul Regional de dezvoltare infrastructura apa si ape uzate 2014-2020
HCL 26 Privind atestarea inventar bunuri domeniul public Comuna Teisani sectiunea Bunuri Mobile
HCL 27 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice an 2020
HCL 28 Privind validarea modificarilor buget local an 2020
HCL 29 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase an 2020
HCL 30 Privind stabilirea izvoarelor publice Comuna Teisani
HCL 31 Privind stabilirea burselor scolare aferente Semestru II
HCL 32 Privind aprobarea Regulament inregistrare evidenta si radiere vehicule Comuna Teisani
HCL 33 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Modernizare drumuri
HCL 34 Privind aprobarea implementarii investitie Infiintare sistem de distributie gaze naturale
HCL 35 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 36 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL Comuna Teisani
HCL 37 Privind alegerea Viceprimar Comuna Teisani
HCL 38 Privind inregistrarea Primariei Teisani in sistemul on line de plati SNEP
HCL 39 Privind validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli an 2020
HCL 40 Privind asocierea Comunei Teisani cu Asociatia Curba de Cultura
HCL 41 Privind infiintarea unei comisii pentru asocierea Comunei Teisani cu Asociatia Curba de Cultura
HCL 42 Privind desemnarea unui reprezentant CL in comisia de evaluare calitatii Scoala Teusani
HCL 43 Privind desemnarea reprezentantilor CL in comisia de evaluare calitatii Scoala Teusani
HCL 44 Privind asocierea Comunei Teisani cu CJPh in vederea realizarii proiect Modernizare Iluminat Public
HCL 45 Privind desemnare reprezentanti Comuna Teisani in ADI Management Apa
HCL 46 Privind desemnare reprezentanti Comuna Teisani in ADI Management Deseuri
HCL 47 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2021
HCl 52 Privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sarbatori de iarna

2019

HCL 1 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate pe 2019
HCL 2 Privind modificarea si completarea Inventar domeniu privat
HCL 3 Privind aprobarea AD nr.2 Contract prestari servicii depozitare
HCL 4 Privind aprobarea indexare impozite si taxe locale an 2019
HCL 5 Privind aprobarea AD nr.1 Contract asistenta juridica
HCL 6 Privind introducerea teren in intravilan pentru constructie agropensiune
HCL 7 Privind aprobarea prelungire contract inchiriere SC Irina Farm SRL
HCL 8 Privind incheierea exercitiului bugetar 2018
HCL 9 Privind stabilirea salariilor de baza angajati Primaria Teisani
HCL 10 Privind aprobarea planului de ocupare functii publice Primaria Teisani
HCL 12 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a pasunilor
HCL 13 Privind completarea HCL nr.43 din 27.07.2018
HCL 14 Privind modificarea organigramei aparat de specialitate primar
HCL 15 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali sem II 2018
HCL 16 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate an 2019
HCL 17 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari interes local 2018
HCL 18 Privind aprobarea Planului de Analiza Acoperire Riscuri an 2019
HCL 19 Privind stabilirea locurilor destinate adunari publice an 2019
HCL 20 Privind acceptarea sponsorizare Directia Silvica Prahova
HCL 21 Privind organizarea retelei scolare an 2019-2020
HCL 22 Privind aprobarea regulament acordare finantare din buget propriu pentru activitati sportive
HCL 23 Privind aprobarea sustinerii financiare echipa de fotbal juniori an 2019
HCL 24 Privind aprobarea manifestari cultural artistice an 2019
HCL 25 Privind actualizarea suprafete izlazuri comunale
HCL 26 Privind aprobarea AD nr.2 din 24.09.2019 Contract de asistenta juridica
HCL 27 Privind aprobarea buget venituri si cheltuieli an 2019
HCL 31 Privind aprobarea organizarii de evenimente culturale
HCL 32 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari modernizare
HCL 33 Privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare servicii sociale
HCL 34 Privind aprobarea burselor scolare semestrul I si II
HCL 35 Privind organizarea pasunatului Comuna Teisani
HCL 36 Privind raportul asupra activitatii asistenti personali persoane cu handicat
HCL 37 Privind acordarea finantarii an 2019 Asociatia Club Sportiv Victoria Olteni
HCL 38 Privind modificarea art.1 HCL 8 privind acordarea sprijin financiar culte religioase
HCL 39 Privind modificarea organigramei si statului de functii
HCL 40 Privind inchirierea unei suprafete de teren din domeniul privat Comuna Teisani
HCL 41 Privind Regulament de exploatare si administrare teren sport
HCL 42 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisia de receptie lucrari
HCL 43 Privind infiintarea gestionarea si functionarea serviciului de iluminat public
HCL 44 Privind rectificarea bugetului local an 2019
HCL 45 Privind aprobarea indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare
HCL 46 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase
HCL 47 Privind aprobarea asocierii in vederea renovarii Centru de Tineret si Dezvoltare
HCL 48 Privind desemnarea reprezentanti CL in CA Scoala Gimnaziala
HCL 49 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisie Evaluaresi Asigurare Calitate Scoala Gimnaziala
HCL 50 Privind componenta echipei de interventie violenta domestica
HCl 51 Privind acceptarea unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova
HCl 52 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2020
HCl 53 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 54 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari
HCL 55 Privind modificarea organigramei si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 56 Privind acordarea de cadouri elevi cu ocazia sarbatorilor
HCL 57 Privind aprobarea burselor scolare aferent semestru I 2019-2020
HCL 58 Privind modificarea si completarea Planului Anual de Achizitii 2019
HCL 59 Privind rectificarea bugetului local
HCL 60 Privind acordare premii persoane care au implinit varsta de 100 ani