Hotarari

2020

HCl 1 Privind acoperirea excedentului bugetar si deficit sectiunea dezvoltare
HCL 2 Privind premierea Dna. Arnautu Natalia
HCL 3 Privind aprobarea PUZ cadastru 21093
HCL 4 Privind aprobarea metodologiei de vanare bunuri imobile domeniul privat Comuna Teisani
HCL 5 Privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren din patrimoniul Comuna Teisani
HCL 6 Privind desemnarea reprezentantilor CL Teisani in comisia de evaluare a performantelor profesionale
HCL 7 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local beneficiari ajutor social
HCL 10 Privind aprobarea tarifelor slubritate si gestionarea deseurilor
HCL 11 Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice 2020
HCL 12 Privind stabilirea salariilor de baza Aparat de specialitate Primar
HCL 13 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali persoane cu handicap semestrul II
HCL 14 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2020
HCL 15 Privind acordarea unor premii persoanelor care au implinit 50 ani de casatorie
HCL 16 Privind desfasurarea activitatilor cultural sportive pe raza Comunei Teisani an 2020
HCL 17 Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere cu CMI in cadrul Dispensar Teisani
HCL 18 Privind modificarea organigramei si a statului de functii
HCL 19 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pasuni Comuna Teisani
HCL 20 Privind aprobarea retelei scolare unitati invatamant in an scolar 2020-2021
HCL 21 Privind finantarea Club Sportiv Victoria Olteni an 2020
HCL 22 Privind stabilirea unor masuri de pastrare a curateniei si respectarea normelor de igiena
HCL 23 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere
HCL 24 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
HCL 25 Privind proiectul Regional de dezvoltare infrastructura apa si ape uzate 2014-2020
HCL 26 Privind atestarea inventar bunuri domeniul public Comuna Teisani sectiunea Bunuri Mobile
HCL 27 Privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice an 2020

2019

HCL 1 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate pe 2019
HCL 2 Privind modificarea si completarea Inventar domeniu privat
HCL 3 Privind aprobarea AD nr.2 Contract prestari servicii depozitare
HCL 4 Privind aprobarea indexare impozite si taxe locale an 2019
HCL 5 Privind aprobarea AD nr.1 Contract asistenta juridica
HCL 6 Privind introducerea teren in intravilan pentru constructie agropensiune
HCL 7 Privind aprobarea prelungire contract inchiriere SC Irina Farm SRL
HCL 8 Privind incheierea exercitiului bugetar 2018
HCL 9 Privind stabilirea salariilor de baza angajati Primaria Teisani
HCL 10 Privind aprobarea planului de ocupare functii publice Primaria Teisani
HCL 12 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie a pasunilor
HCL 13 Privind completarea HCL nr.43 din 27.07.2018
HCL 14 Privind modificarea organigramei aparat de specialitate primar
HCL 15 Privind aprobarea Raport activitate asistenti personali sem II 2018
HCL 16 Privind stabilirea izvoarelor publice monitorizate an 2019
HCL 17 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari interes local 2018
HCL 18 Privind aprobarea Planului de Analiza Acoperire Riscuri an 2019
HCL 19 Privind stabilirea locurilor destinate adunari publice an 2019
HCL 20 Privind acceptarea sponsorizare Directia Silvica Prahova
HCL 21 Privind organizarea retelei scolare an 2019-2020
HCL 22 Privind aprobarea regulament acordare finantare din buget propriu pentru activitati sportive
HCL 23 Privind aprobarea sustinerii financiare echipa de fotbal juniori an 2019
HCL 24 Privind aprobarea manifestari cultural artistice an 2019
HCL 25 Privind actualizarea suprafete izlazuri comunale
HCL 26 Privind aprobarea AD nr.2 din 24.09.2019 Contract de asistenta juridica
HCL 27 Privind aprobarea buget venituri si cheltuieli an 2019
HCL 31 Privind aprobarea organizarii de evenimente culturale
HCL 32 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari modernizare
HCL 33 Privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare servicii sociale
HCL 34 Privind aprobarea burselor scolare semestrul I si II
HCL 35 Privind organizarea pasunatului Comuna Teisani
HCL 36 Privind raportul asupra activitatii asistenti personali persoane cu handicat
HCL 37 Privind acordarea finantarii an 2019 Asociatia Club Sportiv Victoria Olteni
HCL 38 Privind modificarea art.1 HCL 8 privind acordarea sprijin financiar culte religioase
HCL 39 Privind modificarea organigramei si statului de functii
HCL 40 Privind inchirierea unei suprafete de teren din domeniul privat Comuna Teisani
HCL 41 Privind Regulament de exploatare si administrare teren sport
HCL 42 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisia de receptie lucrari
HCL 43 Privind infiintarea gestionarea si functionarea serviciului de iluminat public
HCL 44 Privind rectificarea bugetului local an 2019
HCL 45 Privind aprobarea indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare
HCL 46 Privind repartizarea sprijin financiar culte religioase
HCL 47 Privind aprobarea asocierii in vederea renovarii Centru de Tineret si Dezvoltare
HCL 48 Privind desemnarea reprezentanti CL in CA Scoala Gimnaziala
HCL 49 Privind desemnarea reprezentanti CL in Comisie Evaluaresi Asigurare Calitate Scoala Gimnaziala
HCL 50 Privind componenta echipei de interventie violenta domestica
HCl 51 Privind acceptarea unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova
HCl 52 Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale an 2020
HCl 53 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 54 Privind valorificarea materialelor recuperate din lucrari
HCL 55 Privind modificarea organigramei si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 56 Privind acordarea de cadouri elevi cu ocazia sarbatorilor
HCL 57 Privind aprobarea burselor scolare aferent semestru I 2019-2020
HCL 58 Privind modificarea si completarea Planului Anual de Achizitii 2019
HCL 59 Privind rectificarea bugetului local
HCL 60 Privind acordare premii persoane care au implinit varsta de 100 ani

2018

HCL 1 Privind completarea domeniului public al Comunei Teisani
HCL 2 Privind modificarea si completarea domeniului privat al Comunei Teisani
HCL 3 Privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui imobil proprietate publica
HCL 4 Privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si functionare
HCL 5 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
HCL 6 Privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul 2018
HCL 7 Privind aprobare bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
HCL 8 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru parc auto din dotarea U.A.T. Teisani
HCL 9 Privind aprobarea manifestarilor cultural-artistice, sportive si sociale Comuna Teisani an 2018
HCL 10 Privind aprobarea Raportului activitătii asistentii personali persoane cu handicap semestrul II 2017
HCL 11 Privind stabilirea izvoarelor publice ce vor fi monitorizate an 2018
HCL 12 Privind aprobarea AD nr. 1 la Contractul de prestari servicii de inchiriere si echipamente
HCL 13 Privind aprobarea cuantumului burselor scolare aferente sem II an scolar 2017-2018
HCL 14 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
HCL 15 Privind asocierea Comuna Teisani cu Comunele Izvoarele si Maneciu in vederea realizarii proiectului Retea gaze naturale
HCL 16 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a Comunei Teisani
HCL 17 Privind aprobarea sustinerii financiare a ACS Victoria Olteni an 2018
HCL 18 Privind transformarea unor functii publice vacante
HCL 19 Privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Teisani
HCL 20 Privind aprobarea ROF al Compartimentului de Asistenta Sociala in cadrul Comunei Teisani
HCL 21 Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Teisani, an 2018
HCL 22 Privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru cultele religioase de la bugetul local an 2018
HCL 23 Privind aprobarea planului de investitii an 2018 in cadrul sistemului de alimentare cu apa al Comunei Teisani
HCL 24 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Comun a Teisani
HCL 25 Privind implementarea proiectului Modernizarea retelei de iluminat public
HCL 26 Privind validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli an 2018 Comuna Teisani.
HCL 27 Privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pajistile aflate in proprietatea privatea a Comunei Teisani
HCL 28 Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere.
HCL 29 Privind aprobarea Regulamentului de exploatare a Bazei sportive multifunctionale din Comuna Teisani
HCL 30 Privind modificarea si completarea HCL 36 din 28.06.2017 Regulament de stabilire si aplicare a taxei de salubrizare
HCL 31 Privind validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli an 2018 al Comunei Teisani.
HCL 32 Privind retificarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2018
HCL 33 Privind aprobarea AD nr.2 la Contractul de prestari servicii de inchiriere si echipamente nr.2646 din 21.07.2017
HCl 34 Privind aprobarea Contractului de comodat incheiat intre Tanasoiu Mariana si Comuna Teisani
HCL 35 Privind aprobarea participarii Comunei Teisani la organizarea evenimentelor culturale august 2018
HCL 36 Privind incetarea mandatului prin demisie la Consilier Local Dumitrache Constantin
HCL 37 Privind aprobarea Raportului activitătii asistentii personali persoane cu handicap semestrul II 2018
HCL 38 Privind modificarea HCL nr.13 din 13.04.2018 aprobarea cuantumului burselor scolare sem II an scolar 2017-2018
HCL 39 Privind aprobarea documentatie Reactualizare PUG si Regulament Local Urbanism Comuna Teisani
HCL 40 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Teisani
HCL 41 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor Constructie Gradinite Regiunea Sud – Muntenia
HCL 42 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Teisani
HCL 43 Privind eliberare autorizatie Infiintare serviciu public de transport in regim taxi
HCL 43 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici proiect Extindere retea canalizare
HCL 44 Privind gospodarirea si infrumusetarea Comunei Teisani
HCL 45 Privind bugetul local de venituri si cheltuieli
HCL 46 Privind asocierea Comunei Teisani cu Jud. Prahova pentru Reparatii drumuri comunale
HCL 47 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Extindere canalizare ape uzate
HCL 48 Privind aprobarea indicatori tehnico economici si acord finantare investitie Extindere canalizare ape uzate
HCL 49 Privind incetarea mandat Consilier Local Anghelache Luciana
HCL 50 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale an 2019
HCL 51 Privind completarea inventar bunuri domeniul public Comuna Teisani
HCL 52 Privind aprobarea inchiriere spatiu Camin Cultural Teisani
HCL 53 Privind aprobarea prelungire contract Telekom Romania
HCL 54 Privind aprobarea actualizarii Plan anual de evolutie a tarifelor
HCL 55 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2018
HCL 56 Privind aprobarea sustinere financiara echipa de fotbal copii Comuna Teisani