Anunturi de Achizitie

Invitatie de participare Achizitie Publica Servicii de elaborare studii

Invitatie de participare Achizitie Publica autoutilitara
Caiet de sarcini achizitie autoutilitara
Invitatie de participare Achizitie Publica Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala
Centralizator contracte achizitii publice Comuna Teisani
Invitatie de participare Achizitie Publica servicii reparare drumuri
Caiet de sarcini servicii reparare drumuri afectare de lucrari de canalizare
Informatii Generale servicii reparare drumuri
Declaratie pe propria raspundere
Anunt de intentie Achizitie servicii pentru realizarea suportului topografic
Raport realizare investitie Reparatie drumuri afectate de lucrarea de canalizare
Raport realizare investitie Extindere retea de alimentare apa potabila
Anunt de intentie Achizitie servicii de proiectare PT Extindere retea de apa potabila
Anunt de intentie Achizitie servicii de cadastru si intabulare imobile
Centralizator achizitie contracte publice
Invitatie de participare Achizitie Publica servicii cadastrale
Caiet de sarcini servicii cadastrale
Informatii Generale servicii cadastrale
Invitatie participare Achizitie Publica Servicii dezapezire
Caiet de sarcini Servicii dezapezire
Model contract Servicii dezapezire
Model Fisa informatii generale Servicii dezapezire
Anunt achizitie servicii reparatii DC144, punct Fantana Mare in urma calamitatilor naturale
Anunt achizitie servicii Reparatii refacere si consolidare DC144
Invitatie participare achizitie servicii dezapezire
Invitatie participare reparatie Camin Cultural Teisani
Invitatie participare reparatie Camin Cultural Teisani
Invitatie participare achizitie lucrari modernizare Gradinita Teisani
Invitatie participare achizitie echipamente Supraveghere video si securitate
Invitatie participare achizitie echipamente Modernizare retea de iluminat public
Invitatie participare lucrare Modernizare retea de iluminat public